Young Minds

Kids’ Drawings

Abhigya Roy

Adrita Mitra

Aindrila Ghosh

Ansshika Dasgupta

Anurupa Deb

Bhavishya Nagwani

Dhruvi Dronawat

Ishaan Saha

Keya Jain

Monosree Deb

Nishaan Saha

Pathikrit Bhattacharya

Ranak B Eidnani

Sanchita Sarkar

Shriyadrita Das

Souvik Nayak

Sparsh Malaviya

Vidisha